Bolesničko pomazanje

Bolesnike za ispovjed, pričest i bolesničko pomazanje uvijek možete prijaviti u župi u uredovno vrijeme ili poruku ostaviti na tel. sekretarici. Bolesnike u bolnici redovito pohađa bolnički kapelan. Prijave u bolnici su kod sestara na odjelu ili na broj bolničkog kapelana.

o. Marek Szrejna, CSSp,
kapelan u Kliničkoj bolnici Osijek
Usorska 80, Brijest, 31000 Osijek    
031/377 425

Radno vrijeme ureda

Ponedjeljak – subota:
8.00 – 12.00 

Ponedjeljak - petak:
17.00 – 18.30

Info

Župa sv. Ćirila i Metoda, slavenskih apostola

Martina Divalta 71 31000 Osijek

tel. 031-505-830
fax. 031-505-830
e-mail:cirilimetod.os@gmail.com
br. rač.: 2485003-1100252570

Raspored svetih misa

Nedjeljom:
7:30, 9:00, 10:30 i 18:30 sati

Radnim danom od ponedjeljka do petka:
18:30 sati

Subotom:
7:30 sati

vlč. Alojz Kovaček

vlč. Alojz Kovaček

župnik