Misne nakane

September 2022
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
August
August
August
1
18:30

+ IZ OBITELJI MANDIĆ I MIJIĆ
+ BARIĆ IVAN, + ALOJZ I MATILDA JELIĆ
+ VUJNOVIĆ ĐURO, + VUJNOVIĆ JOSIP

2
18:30

+ IVAN KOCIĆ
+ ANTE PLAZONIĆ, + ALOJZIJE I JELKA HORVATOVIĆ
+ IZ OB. MARIJANOVIĆ, ŠILIĆ I TOLJ

3
7:30

+ IZ OBITELJI TOLJ BLAGO
+ ROKO BROZINČEVIĆ
- ZA ZDRAVLJE

4
7:30

+ FRANJO I BLAGO KVESIĆ

9:00

+ BRANKO ANDRIĆ

10:30

- PRO POPULO

18:30

+ NIKOLA JUNUŠIĆ

5
18:30

+ MISA ZADUŠNICA: + IVICA LUKETIĆ 
+ NADA ŠEGRT
+ IVAN ŠARIĆ,   MARKO, MILE I NEDELJKO ERCEG
+ ANTE, MARIJAN I MILA BAKOTA

6
18:30

+ MISA ZADUŠNICA: +VERA ŠIMPF
+ DANIJEL BALEN, MARIJA I STJEPAN OBAD
+ PETRA SAMARŽIJA
+ JELENA I TOMO SIVRIĆ

7
18:30

+ LUKA KOCIĆ
+ LUCA I MATO ERENDA
+ ZLATIBOR MOČKOVIĆ

8
18:30

+ VINKO I KATICA TARGUŠ 
+ ANICA ARBANAS, + JANJA OSTOJIĆ, + ANA SCHMIT                                                                        
+ NADA I FRANE KEGLEVIĆ

9
18:30

+ MISA ZADUŠNICA: + VERA BRMEŽ
+ IKO KORDIĆ, + IZ OBITELJI KORDIĆ
+ DRAGICA KOCEVA, + OBITELJ BUCIĆ
+ ZVONIMIR RIMAC

10
7:30

+ IZ OBITELJI JAGARINEC I JANUŠ                                                              
+ IVAN KATIĆ
- ZA OZDRAVLJENJE DAVORA I MIROSLAVA 

11
7:30

+ LJILJANA PINJUH 

9:00

+ ILONKA, ANTUN I EVA FLAJS

10:30

- PRO POPULO

18:30

+ IZ OBITELJI BLAŽEVIĆ

12
18:30

+ MISA ZADUŠNICA – MARIJA KRVAVICA
+ STOJAN I LIPUŠKA SESAR 
+ MANUELA CVITKUŠIĆ
+ ANTUN KRALJIK, + OBITELJ  RADOŠEVIĆ I OBITELJ  HALAS  

13
18:30

+ HILDA BENKO
+ POKOJNI IZ OBITELJI SMREKAR
+ RADMILA LEKO

14
18:30

+ ŽARKO LEKO
+ MATILDA KOCIĆ
+ MILAN SAK-BOSNAR, + ANA SAK, POKOJNI IZ  OBITELJI SAK I POKOJNI IZ OBITELJI KARDO

15
18:30

+ VERA I HRVOJE SERTIĆ, POKOJNI IZ OBITELJI SERTIĆ, IVAN OLUJIĆ I POKOJNI IZ OBITELJI OLUJIĆ 
+ STIPE KVESIĆ 
+ MARKO BULJAN 

16
18:30

+ IVAN DURGEL, + KATA I BRANKO BLATANČIĆ
+ DRAGICA I STJEPAN BAĆANI
+ JOSIP GABELICA

17
7:30

+ VINKA RADONIĆ I + RADO PERIĆ                                                                                       
 - ZA OZDRAVLJENJE SNAHE KRISTINE 
- NA NAKANU ŠIME BARBARIĆ

18
7:30

+ KATICA HUK 

9:00

+ PETAR HAUPERT, I + JANJA I MILAN KAMPIĆ

10:30

- PRO POPULO

18:30

+ IVAN, JOSIP I GABRIJELA ERMENIĆ

19
18:30

+ MIRKO VUKOJEVIĆ
+ STJEPAN ŠTELCER 
+ RUŽA I MATO, TIPURA i + IVAN I MANDA MATASOVIĆ

20
18:30

+ ANICA MILETIĆ
+ ADAM KOCIĆ
+ LJUBA I JOZO MARKOVIĆ

21
18:30

+ FRANJO, ANĐA I VINKO MIJATOVIĆ, I POK. IZ OBITELJI MIJATOVIĆ
+ VLADIMIR GLAVAŠ
+ FRANJO KVESIĆ 

22
18:30

+ MARIJA KOPLJAR i + BISERKA I MIJO KOPLJAR
+ MIRO BOKANOVIĆ I POK. IZ OBITELJI BOKANOVIĆ 
+ ŽELJKO, IVANKA I MARKO LAGANČIĆ, MILKA I IVAN FADLJEVIĆ     

23
18:30

+ MARA, ANTE I ANKICA PULJIZ 
+ JOSIP SABO
+ MIRA KARL

24
7:30

+ ĐURO LIOVIĆ
+ IVAN OSEKOVAC i + BERNARDICA I PETAR HORVAT 
+ BRANKA I MIROSLAV FRANJIČEVIĆ I MARIJA LUMPF

25
7:30

+ JAKO PERIŠA 

9:00

+ ANICA I MARKO NIKOLIN  

10:30

- PRO POPULO

18:30

+ ILIJA HUDOLIN

26
18:30

+ OB. MIJIĆ i CICVARIĆ
+ SARA KOCIĆ
+ OB. RUF i  KURTOVIĆ

27
18:30

+ MISA ZADUŠNICA: BRIGITA NUJIĆ
+ MARA, MARIJAN i TADIJA PEJIĆ i + ALBERT       EVIĆ
+ MARTIN, MIŠO i ANA BOLF i + iz OB. JANO i HAJEK
+ SUZANA KATIĆ

28
18:30

+ ERVIN MIŠKOLCI i + iz OB. MIŠKOLCI
+ HEDVIGA i IVAN KARAKAŠ i + BARTOL i MILA PAVIĆ
+ MARIJA VIČIĆ, VILMA FLAČER i + iz OB. KRISTIĆ

29
18:30

+ MIHAJLO ZLOMISLIĆ i MARINA BELIĆ
+ ZDRAVKO FADLJEVIĆ i + iz OB. KOCMAN
+ MILE SESAR    

30
18:30

+ JOSIP KOCIĆ
+ iz OB. KUZMINSKI i + iz OB. SUŠA
+ ANA i MATO HEĆIMOVIĆ i + ANA RUNJE  

October
October

Radno vrijeme ureda

Ponedjeljak – petak:
8.00 – 12.00 i 17.00-18.30

Subota:
8.00 – 12.00

Info

Župa sv. Ćirila i Metoda, slavenskih apostola

Martina Divalta 71 31000 Osijek

tel. 031-505-830
fax. 031-505-830
e-mail:cirilimetod.os@gmail.com
br. rač.: 2485003-1100252570

Raspored svetih misa

Nedjeljom:
7:30, 9:00, 10:30 i 18:30 sati

Radnim danom od ponedjeljka do petka:
18:30 sati

Subotom:
7:30 sati

vlč. Alojz Kovaček vlč. Bernard Prelčec

vlč. Alojz Kovaček

župnik

vlč. Bernard Prelčec

kapelan